วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย              -> ปรัชญา คุณธรรมนำวิชาการ              -> คำขวัญ วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม              -> อัตลักษณ์ ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม
e>

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานนำคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนาวันเข้าพรรษา ณ วัดถ้ำเสาหินพญานาค ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายขอส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ ประเภท “มวยไทยสมัครเล่น” 1.นายบุญมา มาเยอะ นักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 2 สาขาการตลาด 2.นางสาวพรทิพย์ ปัญญานิ่ม นักเรียนปวช.ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท “บาสเกตบอลชายและหญิง” 1.นายโอภาส กุลพิทักษ์ชัย นักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.นายจีรทีปต์ แซ่หลิ่ว นักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว 3.นางสาวชัญญา แซ่จิง นักเรียน ปวช.ปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว #มาช่วยกันส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนกันนะคะ

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำโดยท่านผู้อำนวยการจันทร์จิรา ทาลัดชัย ให้การต้อนรับคณะอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ในการมาตรวจติดตามเงินอุดหนุนแต่ละประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำโดยนายอำนาจ ก้อใจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำตัวแทนนักเรียน นายธนวัฒน์ พรมน้ำอ่าง นายวรวุฒิ แสงวิชัย นางสาวพรรณวลี ศรีคาน และนางสาวกุลสตรี ชารัตน์ นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการอบรม “สร้างต้นกล้า เป็นผู้นำกิจกรรมการสื่อสารเรื่องเพศ ปี 2” วัยรุ่นรู้ทันภัยออนไลน์และป้องกันตนเองได้จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/ท้องไม่พร้อม โดยความร่วมมือระหว่างงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลแม่สายและมูลนิธิบ้านดอยแด่น้อง ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำโดยนายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นำตัวแทนนักเรียน นายธงไชย โนรี นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว และนางสาวอิ่งคำ อุ่นคำ นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเขตตรวจราชการที่ 16 กิจกรรมการคิดอย่างเป็นระบบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมลักษณวรรณ รีสอร์ท เชียงราย ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำโดยนางสาวปาริชาติ แก้วศักดิ์ ครูหมวดพื้นฐาน(วิทยาศาสตร์) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกจากเตาชีวมวลและเตาถ่าน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ตัวแทนคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย มาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อบต.โป่งผา #พาน้องกลับบ้าน #ถ้ำหลวงน้องต้องรอด

คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายร่วมถวายปัจจัยค่าอาหารแก่พระสงฆ์ จำนวน 4,500 บาท เนื่องในพิธีมอบเปรียญ 3 ประโยคแก่คณะพระสงฆ์หนเหนือ ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำอาหารและเครื่องดื่มที่ได้จากการที่คณะครู นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ร่วมบริจาคสมทบทุนไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติภาระกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย #พาน้องกลับบ้าน #ถ้ำหลวงน้องต้องรอด

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และนายสถิต สมกาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ดังนี้
1. โรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ โดย นางสาวจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล ผู้จัดการโรงงานจินนาลักษณ์ เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ โรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง โดย นางพัชรี อู่ทอง ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
3. ศูนย์การเรียนรู้ฮอมผะญ๋าปื้นบ้านโป่งงาม โดย นางสาวปาริชาติ บุญธิมา ประธานศูนย์การเรียนรู้ฮอมผะญ๋าปื้นบ้านโป่งงาม เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฮอมผะญ๋าปื้นบ้านโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้มีการประชาสัมพันธ์หาเสียงของผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนผู้เข้าสมัครฯรวม 6 พรรค โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานของการใช้เทคนิคในการพูดของแต่ละพรรค โดยนอกจากนี้ แต่ละพรรคยังมีการออกแบบ Poster ชี้แจงถึงนโยบายซึ่งเป็นจุดแข็งของแต่ละพรรค เพื่อประชาสัมพันธ์พรรคของตน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วันที่ 18 มิถุนายน 2561

นายประเสริฐ ก้างออนตา หัวหน้าสาขาการตลาด และ นางสาววิไลรัตน์ กันพนม หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561ภาคเหนือ...กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561

นายรพีพงษ์ สิทธิขันแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก แก่นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงอันตรายจากไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง และเพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยมีนายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ให้การต้อนรับท่านวิทยากร ในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ร่วมกับ หจก.พรชัยแม่สาย จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ขอขอบพระคุณ หจก.พรชัยแม่สาย ที่ได้มามอบความรู้ และความสนุกสนาน ให้แก่นักเรียนในกิจกรรมครั้งนี้.....

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดโครงการ ปาเจราฯ "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ และได้กระทำตนในการมอบตนเป็นศิษย์ของคุณครูอย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561ขึ้น โดยเวลา 08.00 น. คณะผูู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวนพระสงฆ์ 19 รูป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จากนั้นเวลา 09.30 น. นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ โดย มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทรัพยากร และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับระบบการทำงาน รวมถึงการดูแลนักเรียน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

นางสาวพรรณี พงค์ดา หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฮอมผะญ๋า โดยภายในงานมีการแสดงรำเปิดงานจากกลุ่มผู้สูงอายุ และมีสภาหมอเมืองที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรพื้นบ้าน จากอำเภอต่างๆ มาให้ข้อมูลและให้คำแนะนำในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านต่างๆ รวมไปถึงมีการนวดประคบ, ย่างขาง, มีการแช่เท้าเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์ฮอมผะญ๋าปื้นบ้านโป่งงาม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

นางสาววิไลรัตน์ กันพนม หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำนักเรียนสาขาการท่องเที่ยวออกมาบริการชุมชนศูนย์ฮอมผะญ๋าปื้นบ้านโป่งงาม เพื่อช่วยจัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฮอมผะญ๋าปื้นบ้านโป่งงาม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน์ หัวหน้าฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และนางสาวสุภาพร พันกาศ ครูสาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำตัวแทนนักเรียนสาขาการบัญชี คือ นางสาวชุติมา ปัญญา และนางสาวบุญธิรา ยอดคำ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย มาประชุมเรื่องการยื่นเสนองบประมาณการประมูลจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายมีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีนางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และหัวหน้าบริหารงานฝ่าย 4 ฝ่าย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน์ ครูสาขาการตลาด นางสาวสุภาพร พันกาศ ครูสาขาการบัญชี นายธีรพัฒน์ กุสาปัน หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ นางสาวสุภัทรา เอียดปราบ ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ “ครูอาชีวศึกษาเอกชนยุคใหม่กับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำโดยนางสาวพรรณี พงค์ดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำคณะครูไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพาครูไปศึกษาดูงานด้านวิชาการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้ไปดูงานที่โรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ บ้านปางห้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงงานที่โดดเด่นในด้านธุรกิจขนาดย่อม เครื่องมือในการผลิตกระดาษสา การใช้ภูมิปัญญาในการดำเนินธุรกิจ การวางลำดับการทำงานภายในโรงงาน สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 29 มีนาคม 2560

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นายสรศักดิ์ รุ้งดี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน และนางเนตรนภา ก๋าใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน เรื่อง “การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 มีนาคม 2561

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดโครงการจัดเตรียมระบบทวิภาคี และลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายกับสถานประกอบการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ให้การต้อนรับผู้บริหารสถานประกอบการต่างๆ ณ ห้องประชุมบ้านน้ำรีสอร์ท ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 และคณะครูผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้กับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา โดยมี นายไหวฟง แซ่ฝง รองประธานคณะกรรมบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานในพิธี ในวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือให้กับนักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เส้นทาง บ้านถ้ำ บ้านสันเกล็ดทอง บ้านสันป่าสัก ซึ่งจะมีฐานอยู่ 8 ฐานโดยจะมีคณะครูคอยให้ความรู้ ในการใช้ชีวิตและฝึกคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกเสือแต่ละกลุ่มที่มาถึง งานนี้มีโหด มันส์ ฮา และได้สาระความรู้ ความสามัคคี และเสร็จสิ้นกิจกรรม 16.30น. รวมตัวที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายพร้อมแยกย้ายกลับบ้าน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จีน 2561 ให้กับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้นำชุมชน ตำบล โป่งงาม และ หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนของ อำเภอแม่สาย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

นายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ครูอำนาจ ก้อใจ ครูธีรพัฒน์ กุสาปัน และครูสุภัทรา เอียดปราบ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช. ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย.... ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำโดยนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ให้การต้อนรับคณะอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ในการมาตรวจ ติดตามเงินอุดหนุนแต่ละประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงราย โดยผลการแข่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 67 เหรียญ เยี่ยมยอดทั้งครูและนักเรียนเลย 👏🏻👏🏻👏🏻

คณะครูและนักเรียนอาชีวศึกษาแม่สายร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต และร่วมทำโรงทานน้ำดื่ม,น้ำหวานและอาหารได้บุญกันท้วนหน้าสาธุสาธุ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดถ้ำเสาหินพญานาค

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย มาประชุมและตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เพื่อให้มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีนางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และหัวหน้าบริหารงานฝ่าย 4 ฝ่าย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วันที่ 25 มกราคม 2561

ชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 3202 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 มาจัดฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ให้กับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จำนวน 50 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนางสาวพรรณี พงค์ดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางใหม่ ในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ขอขอบพระคุณชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 3202 ที่ได้มาจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วันที่ 19 มกราคม 2561

นายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ 5 ในช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ท่านวิทยากรโดยคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตรืสุขภาพและสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และในช่วงบ่ายมีทอล์คโชว์ เรื่อง อยู่อย่างไรไม่ให้แก่และไม่ป่วย โดยคุณเปิ้ล จารุณี สุขสวัสดิ์ ดารานักแสดงชื่อดัง ในการนี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ขอขอบพระคุณโครงการอบรมดีๆ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วันที่ 19 มกราคม 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน ปวช.ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ประจำปีการศึกษา 2560 ผลปรากฏว่ามีผลการทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ระดับชาติในทุกด้าน ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย....👍🏻👍🏻👍🏻

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และนางสาวพรรณี พงค์ดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมจำหน่ายขนมล้อเข็นกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนักเรียน ณ ตลาดประชารัฐลานหน้า อบต. โป่งงาม ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดียิ่ง...

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายและประธานกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผูู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อพ่อรอยต่อ 2 แผ่นดิน เนื่องในวันครู โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย จากนั้นเวลา 10.00 น. เข้าร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายที่ได้รับรางวัลในปีนี้

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการวันวิชาการ วัฒนธรรมจีน และการประกวดแข่งขันนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ ประกวดแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การตั้งร้านขายของ การเขียนพู่กันจีน ฯลฯ อีกมากมาย และมีโรงเรียนในตำบลโป่งงามได้แก่โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นำนักเรียนเข้ามา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 12 มกราคม 2561

นายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และนางสาวปาริชาติ แก้วศักดิ์ ครูผู้สอนหมวดวิชาพื้นฐาน นำนายเตชินท์ กันทะดวง นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขากาตลาด ไปรับทุนจากชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 10 มกราคม 2561

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 โดยภายในกิจกรรมมีการแจกของรางวัลให้แก่นักเรียน โดยมีนางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และคณะครู จับรางวัลและมอบรางวัลให้กับนักเรียน และมีการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพล ปู่แส นักศึกษา ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ พระราชวังสวนจิตรลดา นับเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจกับเราชาวอาชีวศึกษาแม่สายอย่างยิ่ง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561

นางสาวอนิศรา จันทะกูล หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐานและนางสาวศุภมาส ผลศุภรักษ์ ครูหมวดวิชาพื้นฐาน (ภาษาจีน) นำนางสาวนามี จะทอ นักเรียนชั้นปวช.1/4 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดสารานุกรมฯ เป็นประจำ รางวัลสุดยอดผู้เข้าใช้บริการ ได้แก่ นายสุธี ปวโรภาส ปวช. 3/4 นายปฏิภาณ สร้อยเสพ ปวช.2/2 นายธีรยศ อาจอ ปวช.1/5 รางวัลสุดยอดนักอ่าน มอบให้กับนักเรียนที่ยืมหนังสือเยอะที่สุด ได้แก่ นายสุธี ปวโรภาส ปวช.3/4 นางสาวจารุมน ร้องหาญแก้ว ปวช.2/1 นายสมบูรณ์ ศรีวงค์ ปวช. 1/4 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ได้แก่ นางสาวหมี่เดอ แบทู ปวช.3/1 นางสาวอรุณี ก๋าจิน ปวช.3/1 นางสาวม่านแก้ว คำแล่ง ปวช.3/1 นางสาวกรรณิการ์ เชอมือ ปวช.3/1 นางสาวสุภาพรรณ ฟูเบ ปวช.3/1 นางสาวธันยภรณ์ ต๊ะสุข ปวช.3/1 นางสาวจารุณี แยซอ 3/1 นางสาวสมพร เชอมือ ปวช.1/2 นางสาวอานุม แลเชอกู่ 1/2 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดกระทงและนางนพมาศของตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี อันดีงามของไทยโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่น ไว้สืบทอดต่อไป ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายบริหารงานวิชาการพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น โดยผู้อำนวยการจันทร์จิรา ทาลัดชัย เป็นประธานและพบปะผู้ปกครองและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ฯลฯ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำคณะครูไปนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และขอแสดงความยินดีกับคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายทั้ง 11 ท่าน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ในครั้งนี้

นางสาวสุภัทรา เอียดปราบ ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมเสนอแนวคิดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กันยายน 2560

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย "ต้านภัยยาเสพติด" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม นำโดยนายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการกตัญญูกตเวทิตา (กิจกรรมวันแม่) นำโดยนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย คณะครู ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน ได้ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และในกิจกรรมวันนี้ได้มีพิธีถวายพระพร และมีตัวแทนคุณแม่มาร่วมงาน รวมถึงการแสดงจากนักเรียน ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้แสดงความรักต่อแม่อย่างสุดซึ้ง...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ให้การต้อนรับนักปั่นจักรยาน รณรงค์ “ปั่นกำจัดก่อนกัด” ตามโครงการกำจัดก่อนกัด ปี 60 จัดโดยอำเภอแม่สาย สโมสรโรตารีแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย สาธารณสุขอำเภอแม่สาย ที่ได้ปั่นมาเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายและทางสโมสรโรตารีแม่สาย ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยุงลาย พาหะนำโรคร้าย ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เพื่อเป็นการรณรงค์กำจัดยุงลาย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารีแม่สาย ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้...

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีนายสถิต สมกาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานนำคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนาวันเข้าพรรษา ณ วัดถ้ำเสาหินพญานาค ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

    - ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเทศการตรุษจีน และนำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 จ.พิษณุโลก หยุดตั้งแต่ วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 และ เปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

1.) สำหรับนักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและมีงานทำ ให้ไปชำระหนี้ที่ ธนาคารกรุงไทยด้วย Click

นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภายนอก