ยินดีต้อนรับสู่...............วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน

ลำดับที่ ชื่อโครงงาน สาขา ปี
1 น้ำยาซักผ้าจากสมุนไพรธรรมชาติ โครงงานวิทยาศาสตร์ 2560